ECHA: Ämneslista för dig som vill hålla dig uppdaterad

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) har en lista över ämnen som utvärderas inom Reach-förordningen och CLP-förordningen. Utvärderingen görs för ta reda på om ämnen har egenskaper som gör att de behöver regleras. Det kan till exempel innebära att ett ämne blir begränsat i bilaga XVII i Reach, hamnar på kandidatförteckningen eller får en ny eller ändrad bindande klassificering.

Läs mer på KemIs webbplats