KemI: Film med grundläggande information om biocidregler

Kemikalieinspektionen har producerat en kort film med grundläggande information om biocidregler på sin webbplats. Målsättningen med filmen är att göra företag som tidigare inte omfattats av biocidlagstiftningen uppmärksamma på att de redan nu, eller i framtiden, kan komma att beröras av reglerna.

Grundläggande information och KemIs film