Transport av farligt gods: Nya regelverk publicerade

MSB har publicerat de nya regelverken för transport av farligt gods på väg och järnväg. Från och med den 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019) respektive järnväg ( RID-S 2019). Nu gällande föreskrifter MSBFS 2016:8 (ADR-S 2017) och MSBFS 2016:9 (RID-S 2017) får tillämpas fram till och med den 30 juni 2019, förutom del 20 (i bilaga S) om ”Utbildning av förare som transporterar farligt gods på väg och i terräng”, vilken gäller skarpt från och med den 1 mars 2019.

Till ADR-S 2019

Till RID-S 2019

Kontakt: Kansliets säkerhetsrådgivare Pär Svahnberg, par.svahnberg@toxintelligence.se