Basta tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror

IVL:s dotterbolag Basta arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Efter att EU enats om en definition för hormonstörande ämnen tar Basta nu ett helhetsgrepp på frågan och arbetar tillsammans med IVL fram en vägledning för att bedöma hormonstörande ämnen i byggvaror.

Det var under 2018 som EU till sist enades om en definition för vilka kriterier som ska uppfyllas för att ett ämne ska räknas som hormonstörande. Definitionen används för närvarande i lagstiftning som rör biocider och växtskyddsmedel och det finns planer på att inkludera den även i övrig lagstiftning. En rad verktyg håller också på att tas fram för att ge stöd åt de tillverkare som ska klassificera sina ämnen på ett korrekt sätt.

Till följd av detta har Basta beslutat att införa EU:s definition av ett hormonstörande ämne som ett kriterium i sitt system över bygg- och anläggningsprodukter. Databasen som är en av branschens största innehåller mer än 50 000 produkter. Tidigare har Basta varit hänvisade till kemikalielistor där det finns ett urval ämnen listade som antingen är bekräftade eller misstänkt hormonstörande. Men för Basta som är baserat på tydliga definitioner och kriterier är det otillfredsställande att arbeta med listor, menar Sussi Wetterlin, VD för Basta.

Läs mer på Bastas hemsida