Debattartikel i Ny Teknik: Elektronikskatten är ett misslyckande

Skatten på kemikalier i viss elektronik är ett misslyckande. Utvärdera resultatet innan ni höjer elektronikskatten, skriver Robert Lönn, skattejurist, Svenskt Näringsliv, och Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor, Teknikföretagen, i en debattartikel i Ny Teknik.

De menar att kemikalieskatten/elektronikskatten är ett varnande exempel på hur dålig en skatt kan bli om våra folkvalda politiker bortser från vad sakkunniga inom både myndigheter och näringsliv vid upprepande tillfällen har framfört. Den bristande möjligheten att kontrollera skatten som nu uppdagats är ett av argumenten för att ta bort skatten. Det bör snarast göras en grundlig utvärdering av effekterna av skatten, istället för att höja och utvidga den. Ytterst är det inte enbart elektronikskattens legitimitet som står på spel. Det är också tilltron till politikers förmåga att införa effektiva miljöstyrmedel, särskilt miljöskatter.

Läs debattartikeln här