Energimyndigheten: Tillverkare och återförsäljare granskas extra i EU-gemensam marknadskontroll

Nu startar en tredje omgång av det EU-finansierade marknadskontrollprojektet EEPLIANT (Energy Efficiency ComPLIANT) där Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning. EEPLIANT etapp tre är den största samordnade marknadskontrollåtgärden inom EU någonsin och syftar till att gemensamt skapa en europeisk marknad för mer energieffektiva produkter och att på ett effektivt sätt få bort produkter som inte uppfyller lagkraven. Vid marknadskontrollen kontrolleras efterlevnaden av ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen för de produkter som även har energimärkning.

Under de kommande fyra åren kommer Energimyndigheten, liksom andra deltagande länders marknadskontrollmyndigheter, att lägga ett särskilt fokus på granskning och provning av följande produkter: Luftkonditionering, varmvattenberedare och ackumulatortankar, ventilationsenheter, rumsvärmare (exempelvis kaminer och elradiatorer). Utöver ordinarie marknadskontroll av produkter med ekodesign- och energimärkningskrav kommer myndigheten att lägga ett extra fokus på produkterna inom projektet. Det betyder att tillverkare ska vara beredda på att Energimyndigheten kan kräva in teknisk dokumentation som styrker deklarerade uppgifter på energimärkningen och att produkterna uppfyller ekodesignkraven. Inom projektet ingår även provningar av produkterna för att kontrollera efterlevnaden av respektive produkts ekodesign- och energimärkningskrav.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats