ICC ställer högre krav på hållbarhetskommunikation

Den internationella handelskammaren ICC har sedan 1937 tillhandahållit en marknadsföringskod och nu uppdateras koden med högre krav vid hållbarhetskommunikation. Marknadsföringskoden ligger också som grund när Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. De nya riktlinjerna ger bland annat företag vägledning för att underbygga och paketera hållbarhetspåståenden så att det sker på ett öppet, ärligt och ansvarsfullt sätt.

Läs ICC:s uppdaterade marknadsföringskod - ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications, 2019.