Reach: Lämna synpunkter på ändringar i bilaga II om säkerhetsdatablad

Du kan nu lämna synpunkter på förslag till ändringar i bilaga II till Reach-förordningen. Ändringarna handlar om vilka uppgifter företag ska lämna om nanomaterial i säkerhetsdatablad samt uppgifter om UFI-nummer, Unique Formula Identifier. Lämna dina synpunkter senast 10 oktober.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats