RoHS-direktivet: Lämna synpunkter på lagförslag om elektronik

Just nu pågår en översyn av lagstiftningen för elektrisk och elektronisk utrustning i RoHS-direktivet. EU-kommissionen vill i ett samråd ha synpunkter på hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Du kan också lämna synpunkter på vilka nya ämnen som ska vara begränsade i RoHS.

Synpunkter ska lämnas till kommissionens samråd senast den 6 december. För ett eventuellt BPHR-yttrande behöver synpunkter vara BPHR-kansliet tillhanda senast den 25 november.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats (KemI är ansvarig myndighet för RoHS i Sverige).