Arbetsmiljöverket: Inspektioner mot kemiska risker i arbetet

Arbetsmiljöverket gör riktade inspektioner på kemiska risker i arbetet

Arbetsmiljöverket inspekterar f.n. arbetsplatser där kemiska produkter används eller tillverkas. Inspektionsprojektet är en del i ett EU-gemensamt projekt och omfattar tillsynsbesök på ca 1800 arbetsplatser i Sverige.

Inspektion kommer att göras inom bland annat städ, golv- och plattsättare, tillverkning, jord och skog, bilverkstäder, avfallshantering, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård samt skolor.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.