CLP: Klassning av TiO2 antagen av Kommissionen

Den 14e ATPn (tekniska anpassningen) till CLP (som innehåller klassificering av TiO2 som cancerframkallande kat 2) antogs av Kommissionen den 4 oktober. Det innebär att Rådets och Parlamentets granskningsperiod på 2 månader har startat. Om de inte motsätter sig förslaget kommer ändringsföreskriften att publiceras i december 2019.

20 dagar efter publicering träder ändringsföreskriften i kraft med 18 månaders övergångsperiod. Det innebär att klassificeringen ska vara fullt implementerad i mitten av 2021.

Ändringsföreskriften

Bilagan till ändringsföreskriften (som inkluderar de nya klassificeringarna)