ECHA: Förslag till restriktioner för avsiktligt tillsatta mikroplaster

Den 30 januari publicerade ECHA en rapport som är ett förslag till bilaga XV till Reachförordningen angående begränsning av avsiktligt tillsatta mikroplaster. Till bilagan finns det dessutom en bilaga.

BPHRs europeiska branschorganisation AISE har en särskilt arbetsgrupp - Task Force (TF) - som fokuserar på mikroplastfrågan. Vi på nationell nivå finns med som observatörer i denna TF och förlitar oss huvudsakligen på AISEs arbete, men vi – eller snarare medlemsföretagens experter – har möjlighet att påverka när tillfälle ges. För tillfället är det AISEs frågor & svar samt ”Holding statement” som kan användas internt i händelse av frågor.

Den 20 mars väntas ECHA lägga ut rapporten på s.k. Public consultation, då alla har möjlighet att kommentera. AISE håller oss informerade om ”läget” och kommer givetvis att sammanställa synpunkter från branschen.

BPHRs systerorganisation KoHF har sammanställt publik information om aktuella läget beträffande mikroplaster. Läs KoHFs information här.