EU-kommissionen: Workability study om giftinformation publicerad

Kommissionens workability study gällande det EU-harmoniserade formatet för inrapportering till giftinformationscentraler har publicerats. Rapporten tar bland annat upp problematiska effekter av lagstiftningen gällande produkter som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, parfymer och färg, samt “blandningar i blandningar”. Rapporten kommer att analyseras av våra europeiska branschföreningar. Den 13 februari håller Kommissionen en workshop med anledning av rapporten för att se om, och hur, man kan gå vidare och förbättra för vissa områden.

Läs rapporten här