Forskare: Mikroplaster inte något hot i dag

Science Advice for Policy by European Academies, SAPEA, menar att mikroplaster inte idag utgör något större hot mot miljön eller människor. Detta presenteras i en sammanställning av forskningsläget kring mikroplaster. Enligt forskarna är de ekologiska riskerna väldigt små för närvarande och de negativa effekter av mikroplaster som har uppmätts handlar om betydligt högre koncentrationer än vad som vanligtvis förekommer i naturen. Forskarna pekar samtidigt på att kunskapen om mikroplaster är förhållandevis god vad det gäller sötvatten och ytvatten i havet. Men SAPEA:s forskare säger samtidigt att mikroplaster kan bli ett problem.

Källa: Miljörapporten Direkt, 2019-01-14

Läs rapporten från SAPEA