KemI: Nytt faktablad om biocidbehandlade varor

Kemikalieinspektionen har uppdaterat sitt faktablad om biocidbehandlade varor. Faktabladet beskriver de regler som gäller när varor behandlas med biocidprodukter. Det kan t.ex. handla om kläder, skor och sportartiklar som är biocidbehandlade. Även kemiska produkter som innehåller konserveringsmedel omfattas av begreppet behandlade varor.

Läs faktabladet här.