Naturvårdsverket: Ny kunskap om mikroplast från textiltvätt

Naturvårdsverket har publicerat rapporter om mikroplast från textiltvätt. Tre nya rapporter presenterar resultat från uppdrag som rör utsläpp av mikroplast vid tvätt av textil. Rapporterna visar att det finns filterlösningar som fungerar, men hur väl de fungerar och hur de ska handhas behöver undersökas vidare.

Naturvårdsverket har tittat på hur man kan minska utsläpp av mikroplast från tvättmaskiner, om det finns fungerande filterlösningar för hushållstvättmaskiner samt hur mycket utsläpp som sker från storskaliga tvätterier.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.