REACH: Cykliska siloxanen D4 nu SVHC-ämne

Cykliska siloxanen D4 samt ett antal andra ämnen är nu formellt SVHC-ämnen i REACH:s kandidatlista.

För kosmetiska produkter är i detta fall krav endast kopplade till informationsskyldighet om det aktuella ämnet finns i artiklar (förpackningar) och inte i den kosmetiska blandningen.

“D4 has been identified as an SVHC based on persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) and very persistent and very bioaccumulative (vPvB) properties. Uses are washing and cleaning products, polishes, waxes, cosmetics and personal care.

It is already restricted in wash-off personal care products to reduce emissions to the aquatic environment. Uses of terphenyl hydrogenated include plastic additives and solvents, in coatings/inks, adhesives and sealants, and heat transfer fluids.”

Källa: Chemical Watch, 2019-01-10

Fakta om siloxaner finns på KoHFs webbplats