ECHA: Vägledning för anmälan av kemiska produkter till Giftinformationscentralen

ECHA har publicerat en vägledning för anmälan av kemiska produkter till Giftinformationscentralen. Det är CLP-förordningen som reglerar den nya EU-harmoniserade anmälan till Giftinformationscentralen (Annex VIII till CLP).

Vägledningen skriver bland annat att UFI-koden (Unique Formula Identifier) inte behöver anges som en del av CLP-märkningen, vilket har varit en stor fråga i branschen. UFI-koden är en 16-siffrig kod som branschen bedömer kommer att ändras relativt ofta, varför det skulle vara mycket svårt att ha den tryckt på etiketten. Nu öppnas möjligheten att skriva koden på annat ställe på förpackningen. (Kapitel 4.2.8 i vägledningen).

Det är positivt att vägledningen är på plats men flera viktiga parametrar är ännu inte klara för att få systemet i rullning, t.ex. IT-systemen. Det gör att myndigheterna diskuterar om det är möjligt att skjuta upp ikraftträdandet med ett år. Detta är dock inte beslutat än.

Här finns vägledningen

Här finns ECHAs generella information om inrapportering till GIC.