Kommissionen: Ändringar i granskningsprogrammet för biocider m.a.a. Brexit

Bilaga II till förordningen 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter har ändrats. I bilagan finns de verksamma ämnen i biocidprodukter som ingår i granskningsprogrammet. Bilagan har ändrats med en ändringsförordning (EU) nr 2019/227 och gäller vissa kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper. Ändringarna beror på Storbritanniens utträde ur EU.

Här finns ändringsförordningen