Kommissionen: Verksamma ämnen i biocidprodukter med godkännandedatum 1 maj 2019

Kommissionen publicerade 2017 genomförandeförordning (EU) 2017/2002 om godkännande av L-(+)-mjölksyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2, 3 och 4. Datum för godkännande är den 1 maj 2019. Det innebär att vid det datumet måste man ha godkännande för biocidprodukter som baserar sig på detta verksamma ämne.

Här finns genomförandeförordning för L-(+)-mjölksyra

2017 publicerade kommissionen också genomförandeförordning om godkännande av propan-1-ol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2 och 4. Datum för godkännande är även här den 1 maj 2019. Biocidprodukter baserade på detta verksamma ämne måste alltså vara godkända då.

Här finns genomförandeförordning för propan-1-ol

Datum för godkännande gäller om ämnet är det enda verksamma ämnet i produkten. I fallet propan-1-ol, kan produkten t.ex. bestå av en blandning av propan-1-ol och etanol. Då gäller det godkännandedatum som kommer att beslutas beträffande etanol, men det är ännu inte är fastslaget.