ECHA: Public consultation om förslag till begränsning av mikroplaster

Den 20 mars öppnade ECHA för s.k. Public Consultation, där alla som önskar har möjlighet att kommentera ECHAs förslag till begränsning av mikroplaster - ‘Restricting the use of intentionally added microplastic particles in consumer or professional use products of any kind’.

BPHRs europeiska branschorganisation AISE förbereder yttrande och från svensk sida har vi möjlighet att påverka, bl.a. via AISE men även på andra sätt.

ECHAs förslag till begränsning finns här.

ECHA planerar att hålla ett webinar den 3 april där de klargör hur konsultationsprocessen går till. Anmälan här.