KemI: Skifte på GD-posten

Regeringen har utsett Nina Cromnier, nuvarande generaldirektör för Kemikalieinspektionen, som ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon tillträder den 1 juni 2019. Regeringen har också utsett avdelningschefen för tillstånd och upplysning Agneta Westerberg som vikarierande generaldirektör för KemI från den 1 juni 2019 till dess att en ny generaldirektör tillträder.