UH-myndigheten: Kriterier för hållbar upphandling av kemisk-tekniska produkter

Upphandlingsmyndigheten har nu publicerat reviderade kriterier för hållbar upphandling av kemisk-tekniska produkter. Kriterierna är uppdelade på två dokument - ett för kemiska produkter och ett för kosmetiska produkter. Kriterierna ska användas för upphandling av kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll inom den offentliga sektorn. Desinfektionsmedel och andra biocider ingår inte i kriterierna.

Enligt Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på UH-myndigheten, syftar kriterierna till att minska den negativa påverkan på både människa och miljö genom t.ex. krav på hållbart producerad palmolja, parfymer och hälsofarliga ämnen. Kriterierna främjar också en cirkulär ekonomi genom krav på återvinningsbara plastförpackningar.

Kriteriesetet omfattar även UH-myndighetens mallar för “arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner” på basnivå och “hållbara leveranskedjor” på avancerad nivå.

BPHR har varit engagerad i arbetet med kriterierevideringen och framfört synpunkter till och svarat på frågor från UH-myndigheten. I februari i år lämnade BPHR yttrande till kriterieförslag som då var ute på remiss från UH-myndigheten. Läs mer om yttrandet här.

Läs här på UH-myndighetens webbplats om de nya kriterierna.