ECHAs remiss om begränsning av mikroplaster: Kosmetikabranschens yttrande

Den 20 maj var det deadline för första omgången kommentarer (avseende bedömning för socio-ekonomisk analys, SEA) till ECHA.

Cosmetics Europe har efter ett års intensivt arbete i expertgrupper lämnat synpunkter avseende följande områden:

Konklusion och uppmaning till ECHA från Executive summary of Cosmetics Europe’s overall position:

Cosmetic Europe calls on ECHA to:

 • reassess the socio-economic impact of the restriction on the cosmetics sector taking into consideration the points and evidence annexed to this submission. In light of all the submitted evidence, which in our view clearly demonstrates the economic and social impact of the proposed restriction - with limited benefit for the environment.

 • clearly identify the list of polymers eligible to the restriction via relevant, workable and enforceable criteria.

 • derogate all leave-on cosmetic products from the restriction and further, to

 • extend the transition times for the other uses in the rinse-off category.

I denna framgår också vilka memoranda som bifogades nämnda sammanfattning:

 • Branschens socio-ekonomiska analys avseende kosmetiksektorn

 • Definition och omfattning av ingredienser

 • Omfattning avseende produkter (leave-on), samt proportionalitet (leave-on kosmetiska produkter står för c:a 2% av exponering till miljön, men förväntas enligt förslaget stå för >80% av omformuleringskostnaderna)

 • Vetenskapliga aspekter (vilka plaster är problematiska sett till vetenskaplig referens)

 • SME (rättelse av ECHAs antagande om få SME samt att dessa uteslutande marknadsför mot nischerna “ekologiskt” och “naturligt”)

 • Omfattning och kvalitet på ECHAs data (ECHA refererar bl.a. till konsument-appar)

 • Alternativa ingredienser (dessa varken finns i rimlig utsträckning idag, eller är validerade avseende säkerhet eller miljöegenskaper)

 • Omformuleringstid (erfarenheten säger att ECHAs olika förslag är alldeles för stramt satta)

 • Överlapp mot begränsning av siloxanerna D4/D5/D6 (alternativen kan också vara polymerer, men de är därmed inte analoga med polymerer)

 • Kosmetisk egenskap och “performance” (Consmetic Europe kan visa att konsumenters huvudargument för att välja en specifik kosmetisk produkt är utifrån kosmetiska egenskaper även om miljöegenskaper inte betraktas som oviktiga)

 

I referens till Cosmetics Europes svar till ECHA har KoHF till ECHA kommenterat från vårt lokala perspektiv. Detta rör kommentarer om medlemsfördelningen utifrån ett storleksperspektiv (dominerande antalet SME vs multinationella), ett nischperspektiv (ekologisk/naturlig vs traditionell, där KoHF bedömer att andelen av den förra är i samma nivå som den som CE kommer fram till), en referens till SVEFF:s (KoHF:s systerförening) svar om synpunkter om rapportering till föreslaget register hos ECHA, samt en referens om lokal icke ökande exponeringsnivå av mikroplaster i miljön, läs Östersjön.