ECHA: Portalen för rapportering till Giftinformationscentraler

Det nya EU-harmoniserade formatet för att rapportera information till Giftinformationscentraler innebär även att ECHA tillhandahåller en portal där rapporteringen ska göras. I slutet av april öppnade portalen i sin första version. Det är nu möjligt att gå in och förbereda för att göra enskilda produktrapporteringar. Än så länge är inte några medlemsländer uppkopplade för att ta emot rapporteringarna.

I nästa version av portalen kommer det att finnas möjlighet till systemintegration med företagens egna IT-system så att det blir möjligt att rapportera många produkter åt gången.

Här hittar du mer information om portalen.

Här finns guide till hur man använder portalen