Kosmetikaförordningen: Teknisk anpassning avseende CMR-ämnen

Arbetet med att förtydliga kosmetikareglerna avseende ämnen som i CLP-förordningen är klassificerade som cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande (CMR) har nu utmynnat i den första CMR Omnibus i form av Europakommissionens förordning, eller tekniska anpassning, 2019/831.

Detta innebär i praktiken både tillägg av ett antal CMR-ämnen i bilaga II, förbjudna ämnen, ändringar i villkor för vissa konserveringsmedel (bilaga V) samt ändringar i begränsningsvillkor genom ändringar i bilaga III.

Konserveringsmedel - ändringar i bilaga V

  • Nummer 28, Polyaminopropyl biguanide (PHMB) får ny maxhalt, 0,1%

  • Nummer 5, Formaldehyde och Paraformaldehyde, nummer 31, Quaternium-15, nummer 40, Chlorophene, och nummer 41, Chloroacetamide, tas bort,

Begränsningar - ändringar i bilaga III

Tidigare begränsning - nu förbud:

  • Boric acid (inkl. tetraborater)

  • Dichloromethane

  • Formaldehyde (se om bilaga V ovan)

  • Oxyquinoline och oxyquinoline sulfate förbjuds (tidigare både reglerat i II, samt delvis i III: då endast avseende stabiliseringsmedel för väteperoxid i hårprodukter)

Nya begränsningar:

  • Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (bl.a. endast för system för konstgjorda naglar, endast yrkesmässig användning)

  • Furfural

De nya villkoren gäller 20 dagar efter publiceringen 22 maj i EU:s Officiella tidning, d.v.s. från den 12 juni 2019.

Nota bene: CMR-ämnen är automatiskt förbjudna i kosmetiska produkter om inte säkerhet för dem kan styrkas utifrån i kosmetikaförordningen fastlagda definitioner och villkor.