Konserveringsmedel: Kansliet diskuterar med miljömärkningsorganisationerna

Kansliets Anna Melvås har haft möten med både Bra Miljöval och Svanen för att diskutera situationen när det gäller krav på konserveringsmedel. Det gäller branschens behov och de farhågor man ser framöver då lagstiftningen beträffande klassificering och begränsningar av konserveringsmedel får konsekvenser för användning och möjligheten till miljömärkning. Utvecklingen av nya konserveringsmedel bedöms också mycket begränsad. Förutom problemen det innebär då tillgången på fungerande konserveringsmedel begränsas, bedöms risken för allergier öka p.g.a. ökad exponering när endast ett fåtal ämnen används.

Vid mötet med Bra Miljöval deltog även en representant för vår europeiska branschförening AISE. Förutom konserveringsmedel diskuterades AISE Charter for Sustainable Cleaning, ECHAs begränsningsförslag för mikroplast och europeiska branschens förpackningsinitiativ.

Utförligare rapporter från de båda mötena mejlas till BPHRs tekniska kommitté.