AISE: Principles on Sustainable Sourcing of Bio-based Materials

BPHRs europeiska branschorganisation AISE har publicerat ‘Principles on Sustainable Sourcing of Bio-based Materials’. En ny sida på AISEs webbplats har skapats för att göra det lättare att se kopplingen mellan rengöringsprodukter och biobaserade material. Här publiceras också länkar till externa källor, t.ex. CEN-standarder och partners som arbetar med liknande frågor. Webbplatsen kan på så sätt fungera som en “hub” för kunskapsutbyte.

Här är AISEs webbplats ‘Bio-based Materials in the Detergent Industry

På LinkedIn har också publicerats information.