Giftinformation enligt EU-format: Ikraftträdandet skjuts upp 1 år

Kommissionen har föreslagit att skjuta upp ikraftträdandet för den första deadline för inrapportering av giftinformation enligt det EU-harmoniserade formatet. Det innebär att ikraftträdandet flyttas från 1 jan 2020 till 1 jan 2021. Uppskjutandet gäller enbart inrapporteringen av konsumentprodukter, övriga ikraftträdanden ligger kvar enligt den ursprungliga lagtexten. Förslaget väntas beslutas formellt i augusti 2019.

Här kan du läsa Kommissionens dokument.

Fram till ikraftträdandet av Annex VIII sker inrapportering till svenska Giftinformationscentralen enligt nuvarande regler. Giftinformationscentralen har tagit fram flera frågor och svar på sin hemsida. Där finns exempelvis svar på vad som gäller under övergångstiden, vilka produkter som omfattas etc.
https://giftinformation.se/fragor-och-svar-kemiska-produkter/

Ytterligare information om CLP Annex VIII på Giftinformationscentralens hemsida:

-          svenska https://giftinformation.se/bilaga-viii/

-          engelska https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/annex-viii/