Giftinformationscentralen: Utbildningar om anmälan av kemiska produkter

Giftinformationscentralen kommer att anordna utbildningar gällande den nya EU-harmoniserade anmälan av kemiska produkter. Utbildningarna hålls tillsammans med KemI i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm under hösten 2019.

Läs mer på KemIs hemsida.