KemIs produktregister: Rapportering av PFAS i kemiska produkter startar 2020

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat att införa rapportering av PFAS i kemiska produkter från och med år 2020. Eftersom rapporteringen gäller produkter som sätts på marknaden under 2019 är det viktigt att förbereda detta redan i år.

Den som har en anmälningspliktig kemisk produkt måste rapportera om den innehåller avsiktligt tillsatt PFAS, oavsett halt. Själva halten av PFAS i produkten behöver inte anges, inte heller ämnesnamnet. Rapporteringen görs samtidigt som produktanmälan till produktregistret görs. Har man redan en produkt registrerad behöver man bara komplettera registreringen med information om PFAS-innehåll.

Definitionen av vilka PFAS som ska registreras är ämnen som i sin molekyl innehåller en perfluorerad kolkedja med minst två kolatomer samt bindning till valfria atomer eller grupper av atomer. Till exempel omfattas ämnena PFOA och PTFE (teflon) av anmälningsplikten.

Läs mer på KemIs hemsida.