AISE Activity & Sustainability Report 2018-19

AISE har publicerat sin årsrapport som fokuserar på följande fyra kapitel:

  • The AISE network

  • The benefits of cleanliness and hygiene

  • AISE’s active contribution to the UN and EU sustainable development

  • Regulatory priorities (CLP, Biocides & Detergent Regulations) and considerations for the digitalisation of label information.

Årets rapport innehåller också en “fyrsiding” med fokus på EU:s plaststrategi.

Kontakta BPHR-kansliet om du vill ha ett exemplar av AISEs årsrapport.