AISE Charter for Sustainable Cleaning är nu uppgraderad till 2020+

Vår europeiska branschorganisation AISE har arbetat sedan 2005 med projektet AISE Charter for Sustainable Cleaning. Systemet reviderades 2010 och nu har det uppgraderats till att bli ännu mer komplett och relevant. Det är nu i linje med EU:s cirkulära ekonomi och plastpolicy samt prioriteringar med anledning av klimatförändringar. AISE och företagen inom rengörings- och hygienbranschen har länge agerat ansvarsfullt och proaktivt för att minska miljöpåverkan och bidra till samhällets välbefinnande. The Charter for Sustainable Cleaning stimulerar och guidar de här åtgärderna.

En aktuell folder om The AISEs Charter for Sustainable Cleaning 2020+ finns nu att beställa från BPHR-kansliet.