Forskningsstudie: Bakterier överlever desinfektion

Clostridiumbakteriens sporer (C. diff) fanns kvar på flera olika ytor (operationsrockar, rostfria ytor och plastgolv) även efter rekommenderad desinfektionsprocedur (behandling med Natriumdiklorisocyanurat), visar en ny forskningsstudie.

Studien - Biocide Resistance and Transmission of Clostridium difficile Spores Spiked onto Clinical Surfaces from an Americal Health Care Facility - har publicerats av Calie Dyer et al. i Applied and Environmental Microbiology. Länk till artikelns abstract