Miljödepartementet: Förordning om ändring i förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Regeringen har utfärdat en förordning (SFS 2019:557) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Det här gäller alltså reglerna om begränsning av farliga ämnen enligt RoHS-direktivet (Restriction of hazardous substances) och tillämpningen vad gäller reservdelar för reparation, återanvändning etc.

Av den ändrade förordningen framgår att förbudet mot ämnen som kvicksilver, bly, kadmium m.fl. inte gäller reservdelar som återvunnits från elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och används i elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2016.

Ändringen säger också att förbudet mot ämnen som kvicksilver, bly, kadmium m.fl. inte gäller kablar och reservdelar som är avsedda för reparation, återanvändning, uppdradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006.

Förordningen trädde kraft den 22 juli 2019.

Hämta förordningen här.

En konsoliderad version finns här.