Nordiska ministerrådet efterfrågar EU-mål för cirkulära elektriska produkter

Elektriska och elektroniska produkter borde vara EU:s nästa stora fokusområde för att etablera en cirkulär ekonomi menar Nordiska ministerrådet. I en ny rapport skriver organisationen att EU borde sätta ett mål för återvunnen plast i elektriska och elektroniska produkter, likt det mål för återvunnen plast i förpackningar som implementerades som en del av EU:s plaststrategi under 2018.

Läs Nordiska ministerrådets rapport här