AISE/CEPE workshop om konserveringsmedel: Presentationer och uppföljning

I mitten av maj arrangerade vår europeiska branschorganisation AISE i samarbete med färgindustrins branschorganisation CEPE en workshop om konserveringsmedel. Ca 100 representanter från myndigheter i EUs medlemsländer, kommissionen och ECHA deltog. Syftet med workshopen var att visa på nödvändigheten i att använda konserveringsmedel i rengöringsprodukter och färg och att peka på problemet med tillgången på konserveringsmedel i framtiden.

Presentationer och uppföljning finns att hämta från AISEs webbplats.