Biocider: Guide till konceptet biocidproduktfamiljer

Kompetenta myndigheterna för biocider har godkänt kommissionens nya guide för implementering av konceptet biocidproduktfamiljer. Riktlinjerna ska tillämpas för nya produktgodkännanden fr.o.m. den 1 oktober 2019, men kan komma att tillämpas tidigare i vissa medlemsländer om det ansökande företaget accepterar det.

Godkännandet till de nya riktlinjerna kan hämtas här: CIRCABC