Kommissionen: Översyn av förordning om tvätt- och rengöringsmedel

Kommissionen har publicerat sin översyn av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel. I översynen konstateras att förordningen uppnått viktiga syften, men att det finns områden som behöver förbättras ytterligare. Ett sådant område är problemet att det finns såväl överlappning som motsättningar mellan “detergentförordningen” och annan kemikalielagstiftning (CLP, Reach, Biocidförordningen). Slutsatserna från den här översynen ligger alltså i linje med vad man kom fram till vid den “Fitness check” av kemikalielagstiftningen som gjorts nyligen.

Här finns kommissionens pressmeddelande om översynen.

Ett omfattande arbetsdokument finns att hämta här.

Här finns en executive summary som beskriver översynen i ett nötskal.