Svanen-remiss: Tvättmedel och fläckborttagningsmedel

Svanen erbjuder en s.k. final public consultation till kriterierna för tvätt- och fläckborttagningsmedel. Man har tidigare haft tre konsultationer och då fokuserat på förpackning och återvinning. dosering inkl CDV och effektivitet samt hållbara förnyelsebara råvaror och mikroplaster. I den sista remissomgången har man tagit in tidigare synpunkter.

Deadline för synpunkter är den 8 september.

Det är också möjligt att delta i ett webinar den 27 augusti då förslaget presenteras och diskuteras.

Här finns kriterieförslaget.