Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond delar ut stipendier

Hotellrevyn rapporterar att över sju miljoner kronor delas ut till fem forskningsprojekt om hotell- och restaurangbranschen. Två projekt handlar om jämställdhet. Övriga som får stipendium är:

  • Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch

  • Kunskapsturism som attraktion och resurs

  • Morgondagens gröna turist: De unga generationernas perspektiv på hållbart resande.