Kemikalieinspektionen vill fälla för kemikaliebrott direkt

 

På grund av att så få kemikaliebrott leder till påföljd eller rättslig undersökning vill Kemikalieinspektionen kunna döma ut böter utan någon form av rättslig prövning. Enligt KemI så kan det för företagen kännas som om de inte gjort något fel, i det fall en anmälan inte leder till någonting. Regeringen håller just nu på att undersöka förutsättningarna för ett sådant förslag.

Källa: Aktuell Hållbarhet Direkt, 3 oktober 2016