Mikroplaster: Möte med EU-parlamentets ENVI och vice kommissionsordföranden

 

Cosmetics Europe deltog den 8 november i en diskussion mellan vice ordförande för kommissionen, Jyrki Katainen, och miljöutskottet i EU-parlamentet (ENVI). ENVI-ledamöter bad redan förra året EU-kommissionen om att mötas var 6e månader och presentera en lägesrapport om genomförandet av handlingsplanen för cirkulär ekonomi i Europa. Även om diskussionerna den 8:e täckte ett brett spektrum av olika ämnen, har Cosmetics Europe sänt ut en kort sammanfattning om de relevanta delarna för kosmetikabranschen, det vill säga frågan om marint "mikroplastskräp".

Under diskussionerna utövade specifika, inflytelserika parlamentsledamöter ytterligare politiska påtryckningar på EU-kommissionen om att lägga fram förslag på åtgärder för att ta itu med mikroplastfrågan:

  • starka önskemål om att politiskt ha löst generella frågan om hantering av mikroplaster från alla källor senast till utgången av 2017
  • det finns uppfattningar om att mikroplaster från kosmetik inte alls fångas upp av vattenreningen. Något som ifrågasätts av kosmetikbranschen (KTF kontrollerar nu hur t.ex. organisationen Svenskt Vatten ser på detta)
  • Katainen bekräftade att EU:s Strategy of Plastics väntas vara på plats 4e kvartalet 2017
  • sammantaget ökar detta det redan höga trycket på EU-kommissionen i frågan (från EU-parlamentet i stort). Till och med normalt "industrivänliga" mitten-/högerparlamentariker ser chansen att profilera sig här i miljöfrågor
  • gröna parlamentariker ligger lågt eftersom andra redan driver frågan. Dessutom har de troligen mycket högre ambitioner än de nu diskuterade
  • Cosmetics Europe och KTF följer frågan nära. Peter Jansson/KTF är medlem i Cosmetics Europes expertgrupp om miljörelaterade frågor.