Kemikalieinspektionen: Nyhetsbrev om biocider

Det går nu att anmäla sig till ett nytt nyhetsbrev om biocider från Kemikalieinspektionen. Det nya biocidnyhetsbrevet kommer bland annat att innehålla information om regeländringar, viktiga datum att hålla reda på, godkännanden för verksamma ämnen och aktuella samråd. Brevet riktar sig till företag som tillverkar, importerar eller säljer biocidprodukter eller biocidbehandlade varor. Det kommer skickas ut regelbundet via e-post, med ungefär 6-8 veckors intervall.

Läs mer på KemIs hemsida >>