Avfall och utsläpp

Svensk Bensinhandel: Hållbar biltvätt

Svensk Bensinhandel, branschförening för servicestationer och leverantörer av biltvättsutrustning, har lanserat projektet Hållbar biltvätt, som är en frivillig certifiering för landets alla biltvättar. Kraven för certifieringen Hållbar biltvätt skiljer sig och är något lägre än Svanens krav, men man räknar istället med att många fler biltvättar kommer att certifieras. Ragnar Unge, VD för Miljömärkning Sverige (Svanen), har reagerat på Svensk bensinhandels initiativ och skriver i en debattartikel att det är vilseledande att kalla kampanjen Hållbar biltvätt för en miljöcertifiering. I en replik skriver Magnus Hedenmark, projektledare för Hållbar biltvätt, "Det behövs mindre revirtänk om miljön ska räddas".

Naturvårdsverket: Temadag om farliga ämnen i avfall 5 december

Naturvårdsverket anordnar en temadag om farliga ämnen i avfall den 5 december i Stockholm. Målgrupp är företag och branschorganisationer. Under temadagen kommer man bland annat att gå igenom klassning av farligt avfall, hantering av avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar och vad som gäller när avfall blir produkt.