Naturvårdsverket

Naturvårdsverket: Så ska produktvalsprincipen tillämpas

Naturvårdsverket släpper en ny vägledning om hur miljöbalkens produktvalsprincip ska tillämpas. Vägledningen är en del av Naturvårdsverkets arbete för att förstärka tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler. Vägledningen är inriktad på hur tillsynen över produktvalsprincipen ska tillämpas på verksamheter som använder kemiska produkter.

Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

Naturvårdsverket: Temadag om farliga ämnen i avfall 5 december

Naturvårdsverket anordnar en temadag om farliga ämnen i avfall den 5 december i Stockholm. Målgrupp är företag och branschorganisationer. Under temadagen kommer man bland annat att gå igenom klassning av farligt avfall, hantering av avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar och vad som gäller när avfall blir produkt.