AISE: Hypokloritens nedbrytnings- och reaktionsprodukter av relevans för biocidförordningen

Enligt biocidproduktförordningen ska rester, inkl. nedbrytnings- och reaktionsprodukter, tas i beaktande vid bedömning av en biocids effekter på hälsa och miljö. Vår europeiska branschförening AISE har uppmärksammat behovet av ett dokument som beskriver nedbrytnings- och reaktionsprodukter av hypoklorit - detta för att kunna använda som stöd för den dossier som behövs för ett produktgodkännande.

Ett dokument, som sammanfattar relevanta data om hypokloritlösningar som säljs för konsument- eller professionell rengöring och hygien, har tagits fram av AISE i samarbete med Euro Chlor (Europas samlade klorindustri). I dokumentet finns några gulmarkerade stycken som uppmärksammar företagen på att det behövs tillägg på vissa punkter när dokumentet används för en specifik produktdossier.

Hämta AISE-EuroChlor-dokumentet här >>