AISE: Position om regulatory fitness of chemicals legislation

 

Inom EU pågår ett arbete med att undersöka om kemikalielagstiftningen fungerar ändamålsenligt - Regulatory Fitness of Chemicals Legislation. I arbetet har företag erbjudits att besvara enkätfrågor. AISE har nu sammanställt de viktigaste tre prioriteringarna för vår bransch och kommunicerar dem med europeiska kommissionen. Det gäller:

  1. Consumer understanding and relevance of safety information on product labels (CLP)
  2. Classification and labelling of detergents (for skin and eye effects), and subsequent application issue in member states (CLP)
  3. Availability of active substances needed for the manufacturing of in-can preservatives (Biocides Regulation)

Läs AISEs position här >>