Arbetsmiljöverket: Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

 

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som började gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden. Föreskrifterna ändras för att bättre stämma överens med EUs indikativa gränsvärden som finns i ett antal olika direktiv.

Föreskrifterna finns här >>