Biocider: Genomförandebeslut om handdesinfektion som innehåller propan-2-ol

 

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/904 om produkter för handdesinfektion som innehåller propan-2-ol i enlighet med artikel 3.3 i förordning /EU) nr 528/2012, har publicerats i Official Journal. Beslutet innebär följande: Produkter för handdesinfektion som innehåller propan-2-ol, inklusive i detta fall preoperativ handdesinfektion, och som används i syfte att minska risken för överföring av mikroorganismer ska anses vara biocidprodukter i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och ska omfattas av produkttyp 1 enligt definitionen i bilaga V till den förordningen.

Bakgrunden till beslutet är att Tyskland ansett att produkterna är läkemedel och hävdat att produkternas användning visar att de syftar till att förebygga sjukdom hos människor eftersom de kan användas på områden och i situationer där desinfektion rekommenderas ur medicinsk synvinkel.

Beslutet finns här >>